Roman Ondak

(*1966, Žilina)

Roman Ondak je jeden z najvýraznejších súčasných slovenských umelcov. Predstaviteľ konceptuálneho umenia svetového formátu, ktorému sa podarilo svojou tvorbou presadiť v najprestížnejších inštitúciách a zbierkach v zahraničí. Pracuje s posunmi skutočnosti a inscenovaním jej odrazov do originálnych situácií. Často tvorí diela otvorené pre spoluprácu a hru s divákom. Prežívanú realitu citlivo premieňa a jej nové významy ukazuje na nečakaných miestach. Zamýšľa sa nad tým, čo všetko sa môže stávať umením a ako rôzne ho možno individuálne vnímať. Vo svojej tvorbe využíva kombinácie tradičných techník kresby, fotografie, sochárskeho objektu a inštalácie a nových médií vrátane videa a unikátnych performancií. Často reaguje na aktuálne spoločenské a kultúrne dianie, medziľudské vzťahy a situácie z každodenného života.

Po ukončení Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v roku 1994 absolvoval viaceré študijné pobyty v zahraničí. Svoje diela prezentoval napríklad v Tate Modern v Londýne, v MoMA v New Yorku, v Deutsche Guggenheim v Berlíne či v Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris v Paríži. Vystavoval na medzinárodnej prehliadke Bienále v Benátkach, kde predtým realizoval veľmi úspešný samostatný projekt Loop pre český a slovenský pavilón. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach renomovaných galérií: MoMA v New Yorku, Guggenheim Musem New York, Musée National d’Art Moderne v Paríži, Pinakothek der Moderne Mníchov či Tate Modern v Londýne. Žije a tvorí v Bratislave.